Hoe zie ik dat mijn boekhouding werd bijgewerkt?


Het bijwerken van de boekhouding gebeurt door je accountant/boekhouder.

Je kan zelf vaststellen wanneer de boekhouding werd bijgewerkt voor je dossier. Hiervoor worden twee datums weergegeven bovenaan het Dashboard (Home page).

Beide datums zijn belangrijk voor een juiste interpretatie van de informatie die wordt afgelezen op het Dashboard en in de rapporten.

De datums worden weergegeven in de blauwe werkbalk linksboven of midden in de menubalk bovenaan:

Boekhouding bijgewerkt tot: dd/mm/20jj

  • Je accountant/boekhouder of dossierbeheerder werkt je boekhouding regelmatig bij. Hij zorgt voor de verwerking en het ‘inboeken’ van alle boekhoudkundige stukken die hem bereiken.
  • Na de verwerking van de stukken, geeft hij de datum in tot en met wanneer je dossier werd bijgewerkt
  • Let op: Alle facturen die werden verstuurd en betrekking hebben op de periode ná de datum ‘Boekhouding bijgewerkt tot’, worden ook opgenomen in de cijfers van het portaal en het digitaal archief. Op die manier behoud je steeds een volledig zicht op de bedrijfsresultaten en de boekhouding van je onderneming. Het is dus belangrijk om te beseffen dat dit tijdelijk een ‘voorlopig’ beeld van de resultaten kan geven. Na de verwerking van de recentste facturen kan je dossierbeheerder immers correcties of bijsturingen hebben doorgevoerd.

Financiële dagboeken bijgewerkt tot: dd/mm/20jj

  • Het betreft de datum van het laatste rekeninguittreksel dat in je boekhouding werd verwerkt.
  • De ‘Trend financiële liquiditeit’, de ‘Vorderingen’ en ‘Schulden’, en het kerncijfer ‘Liquiditeit’ zijn rechtstreeks afhankelijk van deze datum.
  • De informatie met betrekking tot 'Omzet', 'Kosten' en 'Resultaat' staan los van deze verwerkingsdatum.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.